محافظ تشک (topper) چیست و چه کاربردی دارد؟

محافظ تشک (topper) چیست و چه کاربردی دارد؟