ویروس کرونا چیست و در صورت بروز علائم چه باید کرد؟

ویروس کرونا چیست و در صورت بروز علائم چه باید کرد؟