مارک “Fakir” از ترکیب Familie به معنی خانواده در زبان آلمانی و نام خانوادگی بنیانگذار آن Kicherer متولد شد. Fakir Hausgeräte که مأموریت آن حمل این فن آوری به خانه ها است ، با انتشار در آلمان مدت کوتاهی موفق به تبدیل شدن به مارکی شد که مورد پسند مصرف کنندگان است.

لوگوفاخر

فاخر

مارک “Fakir” از ترکیب Familie به معنی خانواده در زبان آلمانی و نام خانوادگی بنیانگذار آن Kicherer متولد شد. Fakir Hausgeräte که مأموریت آن حمل این فن آوری به خانه ها است ، با انتشار در آلمان مدت کوتاهی موفق به تبدیل شدن به مارکی شد که مورد پسند مصرف کنندگان است.


  • برندها

  • جنس

  • گنجایش

نمایش یک نتیجه