مارک “Fakir” از ترکیب Familie به معنی خانواده در زبان آلمانی و نام خانوادگی بنیانگذار آن Kicherer متولد شد. Fakir Hausgeräte که مأموریت آن حمل این فن آوری به خانه ها است ، با انتشار در آلمان مدت کوتاهی موفق به تبدیل شدن به مارکی شد که مورد پسند مصرف کنندگان است.

فاخر

مارک “Fakir” از ترکیب Familie به معنی خانواده در زبان آلمانی و نام خانوادگی بنیانگذار آن Kicherer متولد شد. Fakir Hausgeräte که مأموریت آن حمل این فن آوری به خانه ها است ، با انتشار در آلمان مدت کوتاهی موفق به تبدیل شدن به مارکی شد که مورد پسند مصرف کنندگان است.

  • برندها

  • جنس

  • گنجایش


  • برندها

  • جنس

  • گنجایش

نمایش یک نتیجه

چای_ساز_فاخر چای_ساز_فکر