کاربرد میل پرده در حمام

خرید میل پرده ای که بتواند پرده حمام را در جای خود نگه دارد، به اندازه خرید خود پرده حمام مهم است. میله پرده علاوه بر آنکه برای تحمل وزن پرده حمام، باید به اندازه کافی مستحکم باشد، از نظر ظاهری نیز باید با سایر اجزای حمام نیز همخوانی داشته باشد.

بهترین پرده حمام برای شما بستگی به اندازه، نوع و استایل حمام شما دارد. در کلکسیون متنوع میل پرده های آلمانی ژرمن کالا می توانید در هر سبک و مدلی یک میل پرده حمام مناسب بیابید. این کلکسیون شامل انواع میل پرده های تلسکوپی، مکشی و میل پرده مخصوص پرده های کرکره ای در اندازه و مدل های مختلف می شود.


  • برندها

  • جنس

  • گنجایش

مشاهده همه 22 نتیجه

میل_پرده_تلسکوپی_آلمانی_
میله_پرده_حمام_۹۰_سانتیمتر_ میله_پرده_حمام_۹۰_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_آلمانی_
نگهدارنده_میله_پرده_حمام_
میل_پرده_مکشی
میل_پرده_تلسکوپی_
میل_پرده_تلسکوپی_سایز_۹۸*۵۴_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_سایز_۶۰_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_سایز_۶۰_سانتیمتر_
میل_پرد_حمام_سایز_۶۰_سانتیمتر_ میل_پرد_حمام_سایز_۶۰_سانتیمتر_
میله_پرده_حمام_آلمانی_ میله_پرده_حمام_آلمانی_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۱۲۵X220_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۱۲۵X220_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۱۳۰X250_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۱۳۰X250_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_کلین_ولکه_آلمانی_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_کلین_ولکه_آلمانی_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_۱۳۰X250_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_۱۳۰X250_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_برند_کلین_ولکه_آلمان_ میل_پرده_حمام_برند_کلین_ولکه_آلمان_
میل_پرده_تلسکوپی_آلمانی_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_سایز_۱۲۵X220_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_سایز_۱۲۵X220_سانتیمتر_
میل_پرده_تلسکوپی_سایز_۱۲۵X220_سانتیمتر_ میل_پرده_تلسکوپی_سایز_۱۲۵X220_سانتیمتر_
میله_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_ میله_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_
میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_ میل_پرده_حمام_تلسکوپی_سایز_۷۵X125_سانتیمتر_