زیر تشکی تخت با ظرفیت بیشتر از 150 کیلو گرم

آخرین باری که به زیر تشکی و چهارچوب تخت خود نگاه کردید و از خود پرسیدید که آیا دلیل نداشتن خواب خوب شبانه همین زیر تشکی است چه زمانی بود؟ حقیقت موضوع این است که اگر شما (و احتمالاً همسرتان) اضافه وزن دارید، زیر تشکی نامناسب تخت خواب می تواند هم ناایمن باشد و هم به عنوان یکی از اقلام کالای خواب، راحتی لازم را نداشته باشد.

  • برندها


  • برندها

در حال نمایش 8 نتیجه

زیرتشکی_دانلوپیلو_ زیرتشکی_دانلوپیلو_
حراج
زیرتشکی_دانلوپیلو_ زیرتشکی_دانلوپیلو_
حراج
زیرتشکی_دانلوپیلو_ زیرتشکی_دانلوپیلو_
حراج
زیرتشک_دانلوپیلو_ زیرتشک_دانلوپیلو_
حراج
زیرتشک بامبو زیر تشک طبی
حراج
زیر تشکی آلمانی دانلوپیلو با ظرفیت بیش از 150 کیلو گرم فلزی زیرتشکی_دانلوپیلو_
زیر تشک آلمانی دانلوپیلو با تحمل کمتر از 150 کیلو گرم چوبی زیرتشک_دانلوپیلو_
زیر_تشک_دانلوپیلو_سایز_190x140_