فرم استخدام

ژرمن کالا

فرم استخدام

با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده این مجموعه ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. (موارد ستاره دار، فیلدهای الزامی هستند)

1مشخصات فردی
2اطلاعات تماس
3اطلاعات تکمیلی